Σχολικά Εγχειρίδια - Δημοτική Εκπαίδευση

Ελληνικά

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Βιβλία Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων (ΥΑΠ)
Κυπριακά Ανθολόγια Δημοτικού 29/12/2016
Βιβλία Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) 'Διόφαντος'
Ανθολόγια Δημοτικού 21/12/2016
Γλώσσα Α' Δημοτικού 21/12/2016
Γλώσσα Β' Δημοτικού - Τεύχος 1 21/12/2016
Γλώσσα Β' Δημοτικού - Τεύχος 2 21/12/2016
Γλώσσα Β' Δημοτικού - Τεύχος 3 21/12/2016
Γλώσσα Γ' Δημοτικού 21/12/2016
Γλώσσα Δ' Δημοτικού 21/12/2016
Γλώσσα Ε' Δημοτικού 21/12/2016
Γραμματική Ε' - Στ' Δημοτικού 21/12/2016
Γλώσσα Στ' Δημοτικού 21/12/2016

Μαθηματικά

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Βιβλία Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων (ΥΑΠ)
Μαθηματικά Α' Δημοτικού - Τεύχος 1 και 2 21/12/2016
Μαθηματικά Α' Δημοτικού - Τεύχος 3 και 4 21/12/2016
Μαθηματικά Α' Δημοτικού - Τεύχος 5 21/12/2016
Μαθηματικά Β' Δημοτικού - Τεύχος 1 21/12/2016
Μαθηματικά Β' Δημοτικού - Τεύχος 2 και 3 21/12/2016
Μαθηματικά Β' Δημοτικού - Τεύχος 4 και 5 21/12/2016
Μαθηματικά Γ' Δημοτικού - Τεύχος 1 και 2 21/12/2016
Μαθηματικά Γ' Δημοτικού - Τεύχος 3 και 5 21/12/2016
Μαθηματικά Γ' Δημοτικού - Τεύχος 4 21/12/2016
Μαθηματικά Δ' Δημοτικού - Τεύχος 1 και 2 21/12/2016
Μαθηματικά Δ' Δημοτικού - Τεύχος 3, 4 και 5 21/12/2016
Μαθηματικά Ε' Δημοτικού 21/12/2016
Μαθηματικά Στ' Δημοτικού 27/01/2017

Σημείωση 1: Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να ανοίξετε τα αρχεία zip που παρουσιάζονται πιο πάνω, μπορείτε να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας τα λογισμικά 7zip ή Winzip για WINDOWS και Izip ή Winzip για MAC.