Σχολικά Εγχειρίδια - Μέση Εκπαίδευση

Βιολογία

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Βιβλία Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων (ΥΑΠ)
Βιολογία Α' Γυμνασίου 21/12/2016
Βιολογία Β Γυμνασίου 21/12/2016
Βιολογία Γ' Γυμνασίου 21/12/2016
Βιολογία Α' Λυκείου 27/12/2016
Βιολογία Β' Λυκείου 27/12/2016
Βιολογία Β' Λυκείου - Επιστήμη του Περιβάλλοντος - Β' Ενιαίου Λυκείου 27/01/2017
Βιολογία Γ' Λυκείου 27/12/2016
Βιβλία Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) 'Διόφαντος'
Βιολογία Β' και Γ' Λυκείου 21/12/2016

Γεωγραφία

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Βιβλία Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων (ΥΑΠ)
Γεωγραφία Α΄Γυμνασίου 21/12/2016
Γεωγραφία Β΄Γυμνασίου 21/12/2016
Βιβλία Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) 'Διόφαντος'
Γεωγραφία Α' Γυμνασίου 21/12/2016

Εμπορικά - Οικονομικά

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Βιβλία Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων (ΥΑΠ)
Οικονομικά Α' Λυκείου 27/12/2016
Οικονομικά Β' Λυκείου 27/12/2016
Οικονομικά Γ' Λυκείου 27/12/2016
Βιβλία Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) 'Διόφαντος'
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 21/12/2016

Θρησκευτικά

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Βιβλία Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων (ΥΑΠ)
Θρησκευτικά Γ' Γυμνασίου 21/12/2016
Θρησκευτικά Α' Λυκείου 21/12/2016
Βιβλία Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) 'Διόφαντος'
Θρησκευτικά Γυμνασίου 21/12/2016
Θρησκευτικά Λυκείου 21/12/2016

Μαθηματικά

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Βιβλία Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων (ΥΑΠ)
Μαθηματικά Γυμνασίου 21/12/2016
Μαθηματικά A' Λυκείου 27/12/2016
Μαθηματικά Β' Λυκείου 27/12/2016
Μαθηματικά Α' - Β' Λυκείου 27/01/2017
Μαθηματικά Γ' Λυκείου - Ενιαίο - Μαθηματικά Επιλογής 27/01/2017
Μαθηματικά Γ' Λυκείου - Ενιαίο - Μαθηματικά Κοινού Κορμού 27/01/2017
Μαθηματικά Γ' Λυκείου - Στοιχεία διανυσματικού Λογισμού αναλυτικής Γωμετρίας 27/01/2017
Βιβλία Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) 'Διόφαντος'
Μαθηματικά Α' και Β' Λυκείου 21/12/2016

Μουσική

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Βιβλία Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων (ΥΑΠ)
Μουσική Β' και Γ' Γυμνασίου 21/12/2016
Μουσική Λυκείου 22/12/2016
Βιβλία Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) 'Διόφαντος'
Μουσική Α' Γυμνασίου 21/12/2016

Ξένες Γλώσσες - Αγγλικά

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Βιβλία Αγγλικών Γυμνασίου και Λυκείου 30/12/2016

Ξένες Γλώσσες - Ρωσικά

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Βιβλία Ρωσικών Γυμνασίου και Λυκείου 08/02/2017

Ξένες Γλώσσες - Τουρκικά

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Βιβλία Τουρκικών Γυμνασίου και Λυκείου 08/02/2017

Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Βιβλία Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων (ΥΑΠ)
Βιβλία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 29/12/2016

Τέχνη

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Βιβλία Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων (ΥΑΠ)
Ιστορία της Τέχνης - Α΄Γυμνασίου 21/12/2016
Ιστορία της Τέχνης - Β΄Γυμνασίου 21/12/2016
Ιστορία της Τέχνης - Γ΄Γυμνασίου 21/12/2016
Τεχνικό Σχέδιο - Β' και Γ' Λυκείου 27/01/2017
Βιβλία Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) 'Διόφαντος'
Γραφιστικές Εφαρμογές 1 21/12/2016
Γραφιστικές Εφαρμογές 2 21/12/2016
Αρχιτεκτονικό Προοπτικό Σχέδιο 21/12/2016
Ιστορία της Τέχνης Γ' Λύκειου 21/12/2016

Τεχνολογία

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Βιβλία Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων (ΥΑΠ)
Τεχνολογία Γυμνασίου 21/12/2016
Τεχνολογία Λυκείου 30/12/2016

Φυσική

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Βιβλία Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων (ΥΑΠ)
Φυσική Α' Λύκειου 27/12/2016
Φυσική Β' Λύκειου 27/01/2017
Φυσική Β' Ενιαίου Λυκείου - Ηλεκτρισμός - (Τόμος ΙΙ) 27/01/2017
Φυσική Β' Ενιαίου Λυκείου - Κοινού Κορμού 27/01/2017
Φυσική Β' Λύκειου - Μηχανική - Θερμότητα 27/12/2016
Φυσική Γ' Λύκειου - Ενιαίο - Ειδίκευση - Τόμος Ι 27/01/2017
Φυσική Γ' Λύκειου - Ενιαίο - Ειδίκευση - Τόμος ΙΙ 27/01/2017
Βιβλία Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) 'Διόφαντος'
Φυσική Γυμνασίου 21/12/2016

Φυσική Αγωγή

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Βιβλία Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων (ΥΑΠ)
Φυσική Αγωγή B' Λύκειου 22/12/2016
Βιβλία Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) 'Διόφαντος'
Φυσική Αγωγή Γυμνασίου 21/12/2016

Φωτογραφική Τέχνη

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Βιβλία Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) 'Διόφαντος'
Φωτογραφία Λυκείου 21/12/2016

Φιλολογικά - Αρχαία Ελληνικά

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Βιβλία Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων (ΥΑΠ)
Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου 21/12/2016
Αρχαία Ελληνικά Α' και Β΄ Λυκείου 27/01/2017
Αρχαία Ελληνικά Γ' Λυκείου 27/01/2017
Βιβλία Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) 'Διόφαντος'
Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου 21/12/2016
Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Γυμνασίου - Λυκείου 21/12/2016
Αρχαία Ελληνικά Λυκείου (Θουκυδίδη Περικλέους Επιτάφιος) 21/12/2016
Αρχαία Ελληνικά Λυκείου 21/12/2016

Φιλολογικά - Ιστορία

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Βιβλία Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων (ΥΑΠ)
Ιστορία A' Γυμνασίου 27/01/2017
Ιστορία Γ' Γυμνασίου 21/12/2016
Ιστορία Λυκείου 22/12/2016
Πολιτική Αγωγή Γ' Γυμνασίου 21/12/2016
Πολιτική Αγωγή Β΄Λυκείου 22/12/2016
Βιβλία Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) 'Διόφαντος'
Ιστορία Γυμνασίου 21/12/2016
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ' Γυμνασίου 21/12/2016
Ιστορία Λυκείου 21/12/2016

Φιλολογικά - Λατινικά

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Βιβλία Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) 'Διόφαντος'
Λατινικά Λυκείου 21/12/2016

Φιλολογικά - Νέα Ελληνικά - Γλώσσα

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Βιβλία Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) 'Διόφαντος'
Έκφραση Έκθεση - Τεύχος Α' 21/12/2016
Έκφραση Έκθεση - Τεύχος Β' 21/12/2016
Έκφραση Έκθεση - Τεύχος Γ' 21/12/2016
Ελληνική Γλώσσα Γυμνασίου 21/12/2016
Γλωσσικές Ασκήσεις - Έκθεση Λυκείου 21/12/2016

Φιλολογικά - Νέα Ελληνικά - Λογοτεχνία

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Λογοτεχνία Γυμνασίου και Λυκείου 18/08/2017
Βιβλία Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων (ΥΑΠ)
Λογοτεχνία Γυμνασίου 21/12/2016
Λογοτεχνία Λυκείου 29/12/2016
Βιβλία Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) 'Διόφαντος'
Λογοτεχνία Λυκείου 21/12/2016

Οικιακή Οικονομία

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Βιβλία Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων (ΥΑΠ)
Οικιακή Οικονομία Α΄ Γυμνασίου - Υφασματολογία Α' Γυμνασίου 21/12/2016
Οικιακή Οικονομία Β' και Γ' Γυμνασίου 21/12/2016
Οικιακή Οικονομία Β' και Γ' Λυκείου 22/12/2016
Οικιακή Οικονομία B' Λυκείου - Βροφοκομία / Παιδοκομία 27/01/2017
Οικιακή Οικονομία Γ' Λυκείου - Βροφοκομία / Παιδοκομία ΙΙ 27/01/2017

Πληροφορική

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Βιβλία Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων (ΥΑΠ)
Πληροφορική Γυμνασίου 21/12/2016
Πληροφορική Α' - Β' Λυκείου 27/12/2016
Πληροφορική Β' Λυκείου - Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων 27/01/2017
Πληροφορική Γ' Λυκείου 27/01/2017

Χημεία

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Βιβλία Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων (ΥΑΠ)
Χημεία Β' και Γ' Γυμνασίου 21/12/2016
Χημεία Λυκείου 27/12/2016
Χημεία Γ' Λυκείου 27/01/2017
Βιβλία Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) 'Διόφαντος'
Χημεία Β' και Γ' Γυμνασίου 21/12/2016
Χημεία Α' και Β' Λυκείου 21/12/2016
Χημεία Β' Λυκείου 21/12/2016

Σημείωση 1: Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να ανοίξετε τα αρχεία zip που παρουσιάζονται πιο πάνω, μπορείτε να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας τα λογισμικά 7zip ή Winzip για WINDOWS και Izip ή Winzip για MAC