Σχολικά Εγχειρίδια - Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση

Αργυροχοία-Χρυσοχοία

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Κατάλογος ενδεικτικών διδακτικών εγχειριδίων 12/01/2017

Γεωπονία

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Κατάλογος ενδεικτικών διδακτικών εγχειριδίων 29/12/2016
Βιβλία Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) 'Διόφαντος'
Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομία - Β' τάξη 29/12/2016
Φυτική Παραγωγή - Β' τάξη 29/12/2016
Περιβάλλον και Γεωργία - Β' τάξη 29/12/2016
Στοιχεία Αρχιτεκτονικής Τοπίου - Β' τάξη 29/12/2016
Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες - Γ' τάξη 29/12/2016
Εκμηχάνιση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων - Εργαστηριακός Οδηγός - Γ' τάξη 29/12/2016
Φυτά Κηποτεχνίας - Γ' τάξη 29/12/2016
Φυτοπροστασία - Γ' τάξη 29/12/2016
Μηχανήματα και Εργαλεία Φυτοτεχνικών Έργων - Γ' τάξη 29/12/2016
Στοιχεία Βιολογικής Γεωργίας - Γ' τάξη 29/12/2016

Γραφικές Τέχνες

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Κατάλογος ενδεικτικών διδακτικών εγχειριδίων 12/01/2017
Βιβλία Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) 'Διόφαντος'
Βιβλία Γραφικών Τεχνών - Α' και Β' τάξεις 29/12/2016
Βιβλία Γραφικών Τεχνών - Γ' τάξη 29/12/2016

Διακοσμητική

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Κατάλογος ενδεικτικών διδακτικών εγχειριδίων 12/01/2017

Δομικά (Αρχιτεκτονική)

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Κατάλογος ενδεικτικών διδακτικών εγχειριδίων 29/12/2016

Δομικά (Πολιτική Μηχανική)

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Κατάλογος ενδεικτικών διδακτικών εγχειριδίων 29/12/2016
Βιβλία Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων (ΥΑΠ)
Βιβλία Δομικών (Πολιτικής Μηχανικής) 29/12/2016

Ηλεκτρολογία

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Κατάλογος ενδεικτικών διδακτικών εγχειριδίων 29/12/2016
Βιβλία Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) 'Διόφαντος'
Τεχνολογία Υπολογιστών και Περιφερειακών - Β' τάξη 29/12/2016
Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών - Β' τάξη 29/12/2016
Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών - Γ' τάξη 29/12/2016
Ηλεκτροτεχνία 29/12/2016
Βιβλία Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων (ΥΑΠ)
Βιβλία Ηλεκτρολογίας 29/12/2016
Φωτοτυπίες Ηλεκτρολογίας 29/12/2016

Mηχανική Αυτοκινήτων

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Κατάλογος ενδεικτικών διδακτικών εγχειριδίων 29/12/2016

Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Κατάλογος ενδεικτικών διδακτικών εγχειριδίων 29/12/2016

Μηχανολογία

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Κατάλογος ενδεικτικών διδακτικών εγχειριδίων 29/12/2016
Βιβλία Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) 'Διόφαντος'
Βιβλία Μηχανολογίας 29/12/2016

Ξενοδοχειακά - Μαγειρική

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Κατάλογος ενδεικτικών διδακτικών εγχειριδίων 29/12/2016
Βιβλία Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων (ΥΑΠ)
Βιβλία Ξενοδοχειακών (Μαγειρική) 29/12/2016

Ξενοδοχειακά - Τραπεζοκομία και Διεύθυνση Ξενοδοχειακών

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Κατάλογος ενδεικτικών διδακτικών εγχειριδίων 29/12/2016
Βιβλία Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων (ΥΑΠ)
Βιβλία Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία και Διεύθυνση Ξενοδοχειακών) 29/12/2016

Ξυλουργική - Επιπλοποία

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Κατάλογος ενδεικτικών διδακτικών εγχειριδίων 12/01/2017

Σχεδίαση - Κατασκευή Ενδυμάτων

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Κατάλογος ενδεικτικών διδακτικών εγχειριδίων 12/01/2017

Σημείωση 1: Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να ανοίξετε τα αρχεία zip που παρουσιάζονται πιο πάνω, μπορείτε να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας τα λογισμικά 7zip ή Winzip για WINDOWS και Izip ή Winzip για MAC