Σχολικά Εγχειρίδια - Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (2019)

Τα Ενδεικτικά Διδακτικά Εγχειρίδια αναμένεται να αναρτηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Παρακαλώ όπως ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα τον ιστότοπο των Εξετάσεων των Διορίσιμων Εκπαιδευτικών για την εν λόγω ανάρτηση.