Νομοθεσία - Κανονισμοί

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Οι περί Γραπτών Εξετάσεων για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων Κανονισμοί του 2017 19/06/2017
Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2017 19/06/2017
Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015 29/12/2016
Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμοι (Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας) 29/12/2016