Νομοθεσία - Κανονισμοί

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015 29/12/2016
Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμοι (Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας) 29/12/2016