Οικοσελίδα

Η εισαγωγή ενός νέου, σύγχρονου και αξιοκρατικού συστήματος διορισμών στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, αποτελεί κεντρικό άξονα των μεταρρυθμιστικών μας προσπαθειών, οι οποίες αποσκοπούν στην αναβάθμιση και βελτίωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Το Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔΕ) στοχεύει στην επιλογή των καταλληλότερων Εκπαιδευτικών για ένταξη στην Εκπαίδευση, στη βάση επιτυχίας σε Γραπτές Εξετάσεις και, ως εκ τούτου, εδράζεται σε ποιοτικά και αξιοκρατικά κριτήρια.

Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε για να παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο/η, με πλήρη διαφάνεια, όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που διέπουν το ΝΣΔΕ. Με δεδομένη την εδραίωση του ΝΣΔΕ σε Γραπτές Εξετάσεις, κεντρική θέση στην ιστοσελίδα έχουν οι πληροφορίες που αφορούν στη διεξαγωγή των Εξετάσεων για όλους/ες τους/τις υποψήφιους/ες Εκπαιδευτικούς για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων Εκπαιδευτικών. Όλοι μαζί έχουμε αναλάβει να φέρουμε εις πέρας με επιτυχία ένα πολυδιάστατο έργο υψίστης σημασίας για τη Δημόσια Εκπαίδευση. Ευχαριστώ θερμά όλους όσοι συνέβαλαν και συμβάλλουν στην επιτυχία αυτού του εγχειρήματος και σας διαβεβαιώνω ότι με αφοσίωση και προσοχή θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στον τόπο μας.