Νομοθεσία - Κανονισμοί

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Οι περί Γραπτών Εξετάσεων για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες  Διορισίμων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί  του 2019  19/08/2019
Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2019  19/08/2019
Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Αναγνώριση Υπηρεσίας, Προυπηρεσίας και Τεχνικής Πείρας για Σκοπούς Διορισμού, Προαγωγής και Προσαυξήσεων) Κανονισμοί του 2019 19/08/2019
Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019     19/08/2019
Οι περί Γραπτών Εξετάσεων για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων Κανονισμοί του 2017 19/06/2017
Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2017 19/06/2017
Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015 29/12/2016
Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμοι (Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας) 29/12/2016