Αποτελέσματα των Γραπτών Εξετάσεων για Εγγραφή και Κατάταξη στον Πίνακα Διορισίμων 2017

Η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει σήμερα, 30.03.2018, τα αποτελέσματα των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στις Γραπτές Εξετάσεις (του 2017) για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων.

Τα αποτελέσματα των Γραπτών Εξετάσεων 2017 για Εγγραφή και κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων δίνονται στα ακόλουθα τέσσερα (4) αρχεία, από τα οποία οι υποψήφιοι βάσει του κωδικού υποψηφίου που τους έχει δοθεί από την Υ.Ε. μπορούν να πληροφορηθούν, ανά ειδικότητα, τα αποτελέσματά τους.

ΕιδικότητεςΑρχείο
Ειδικότητα των Φιλόλογων (Μέση Γενική Εκπαίδευση) icon acrobat
Ειδικότητα των Εμπορικών / Οικονομικών (Μέση Γενική Εκπαίδευση) icon acrobat
Ειδικότητα των Δασκάλων (Δημοτική Εκπαίδευση) icon acrobat
Υπόλοιπες Ειδικότητες icon acrobat
ΘέμαΑρχείο
Κωδικοί Μαθημάτων icon acrobat

Πιο κάτω παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία των Γραπτών Εξετάσεων.

ΘέμαΑρχείο
Στατιστικά Στοιχεία Γραπτών Εξετάσεων icon acrobat